initial commit
[namibia] / module / Application / language / nb_NO.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: ZendSkeletonApplication\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-07-05 22:17-0700\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-10-20 15:20+0100\n"
7 "Last-Translator: Sven Anders Robbestad <robbestad@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: ZF Contibutors <zf-devteam@zend.com>\n"
9 "Language: en_US\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Poedit-KeywordsList: translate\n"
14 "X-Poedit-Basepath: .\n"
15 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
16 "X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
17
18 #: ../view/layout/layout.phtml:6 ../view/layout/layout.phtml:33
19 msgid "Skeleton Application"
20 msgstr "Skjelettapplikasjon"
21
22 #: ../view/layout/layout.phtml:36
23 msgid "Home"
24 msgstr "Hjem"
25
26 #: ../view/layout/layout.phtml:50
27 msgid "All rights reserved."
28 msgstr "Alle rettigheter reservert."
29
30 #: ../view/application/index/index.phtml:2
31 #, php-format
32 msgid "Welcome to %sZend Framework 2%s"
33 msgstr "Velkommen til %sZend Framework 2%s"
34
35 #: ../view/application/index/index.phtml:3
36 #, php-format
37 msgid ""
38 "Congratulations! You have successfully installed the %sZF2 Skeleton "
39 "Application%s. You are currently running Zend Framework version %s. This "
40 "skeleton can serve as a simple starting point for you to begin building your "
41 "application on ZF2."
42 msgstr ""
43 "Gratulerer! Du har installert  %sZF2 Skjelettapplikasjon%s, Du bruker "
44 "akkurat nå versjon %s av Zend Framework. Dette skjelettet kan brukes som et "
45 "enkelt utgangspunkt når du begynner å bygge din applikasjon med ZF2."
46
47 #: ../view/application/index/index.phtml:4
48 msgid "Fork Zend Framework 2 on GitHub"
49 msgstr "Forgren Zend Framework 2 på GitHub"
50
51 #: ../view/application/index/index.phtml:10
52 msgid "Follow Development"
53 msgstr "Følg Utviklingen"
54
55 #: ../view/application/index/index.phtml:11
56 #, php-format
57 msgid ""
58 "Zend Framework 2 is under active development. If you are interested in "
59 "following the development of ZF2, there is a special ZF2 portal on the "
60 "official Zend Framework website which provides links to the ZF2 %swiki%s, "
61 "%sdev blog%s, %sissue tracker%s, and much more. This is a great resource for "
62 "staying up to date with the latest developments!"
63 msgstr ""
64 "ZF2 er i aktiv utvikling. Hvis du er interessert i å følge utviklingen så "
65 "finnes det en spesiell ZF2-portal på den offisielle hjemmesiden til Zend "
66 "Framework som inneholder lenker til ZF2 %swiki%s, %sdev blog%s, %sissue "
67 "tracker%s, og mye mer. Det er en flott ressurs for deg som vil holde deg "
68 "oppdatert!"
69
70 #: ../view/application/index/index.phtml:12
71 msgid "ZF2 Development Portal"
72 msgstr "ZF2 Utviklingsportal"
73
74 #: ../view/application/index/index.phtml:16
75 msgid "Discover Modules"
76 msgstr "Oppdag Moduler"
77
78 #: ../view/application/index/index.phtml:17
79 #, php-format
80 msgid ""
81 "The community is working on developing a community site to serve as a "
82 "repository and gallery for ZF2 modules. The project is available %son GitHub"
83 "%s. The site is currently live and currently contains a list of some of the "
84 "modules already available for ZF2."
85 msgstr ""
86 "Nettsamfunnet arbeider med å utvikle en spesiell samfunnsside som kan tjene "
87 "som et bibliotek og galleri for ZF2-moduler. Prosjektet er tilgjengelig %spå "
88 "GitHub%s. Nettstedet  inneholder for tiden en liste med enkelte av modulene "
89 "som er tilgjengelig for Zend Framework 2."
90
91 #: ../view/application/index/index.phtml:18
92 msgid "Explore ZF2 Modules"
93 msgstr "Utforsk ZF2-moduler"
94
95 #: ../view/application/index/index.phtml:22
96 msgid "Help &amp; Support"
97 msgstr "Hjelp &amp; Støtte"
98
99 #: ../view/application/index/index.phtml:23
100 #, php-format
101 msgid ""
102 "If you need any help or support while developing with ZF2, you may reach us "
103 "via IRC: %s#zftalk on Freenode%s. We'd love to hear any questions or "
104 "feedback you may have regarding the beta releases. Alternatively, you may "
105 "subscribe and post questions to the %smailing lists%s."
106 msgstr ""
107 "Hvis du trenger hjelp eller støtte mens du utvikler med ZF2 så kan du nå oss "
108 "via IRC: %s#zftalk on Freenode%s. Vi hører gjerne fra deg om du har "
109 "spørsmål eller tilbakemeldinger på betautgavene. Du kan også abonnere og "
110 "stille spørsmål på våre %smailinglister%s."
111
112 #: ../view/application/index/index.phtml:24
113 msgid "Ping us on IRC"
114 msgstr "Ping oss på IRC"
115
116 #: ../view/error/index.phtml:1
117 msgid "An error occurred"
118 msgstr "En feil har oppstått"
119
120 #: ../view/error/index.phtml:8
121 msgid "Additional information"
122 msgstr "Ytterligere informasjon"
123
124 #: ../view/error/index.phtml:11 ../view/error/index.phtml:35
125 msgid "File"
126 msgstr "Fil"
127
128 #: ../view/error/index.phtml:15 ../view/error/index.phtml:39
129 msgid "Message"
130 msgstr "Beskjed"
131
132 #: ../view/error/index.phtml:19 ../view/error/index.phtml:43
133 #: ../view/error/404.phtml:55
134 msgid "Stack trace"
135 msgstr "Stakkspor"
136
137 #: ../view/error/index.phtml:29
138 msgid "Previous exceptions"
139 msgstr "Forrige unntak"
140
141 #: ../view/error/index.phtml:58
142 msgid "No Exception available"
143 msgstr "Ingen unntak tilgjengelig"
144
145 #: ../view/error/404.phtml:1
146 msgid "A 404 error occurred"
147 msgstr "En 404 feil oppsto"
148
149 #: ../view/error/404.phtml:10
150 msgid "The requested controller was unable to dispatch the request."
151 msgstr "Den valgte kontrolleren kunne ikke håndtere forespørselen."
152
153 #: ../view/error/404.phtml:13
154 msgid ""
155 "The requested controller could not be mapped to an existing controller class."
156 msgstr ""
157 "Den valgte kontrolleren kunne ikke knyttes opp mot en eksisterende "
158 "kontrollerklasse."
159
160 #: ../view/error/404.phtml:16
161 msgid "The requested controller was not dispatchable."
162 msgstr "Den forspurte kontrolleren kunne ikke brukes."
163
164 #: ../view/error/404.phtml:19
165 msgid "The requested URL could not be matched by routing."
166 msgstr "Den angitte URL kunne ikke finnes i rutingoppsettet"
167
168 #: ../view/error/404.phtml:22
169 msgid "We cannot determine at this time why a 404 was generated."
170 msgstr ""
171 "På dette tidspunkt kan vi ikke bestemme årsaken til at en 404 ble generert."
172
173 #: ../view/error/404.phtml:34
174 msgid "Controller"
175 msgstr "Kontroller"
176
177 #: ../view/error/404.phtml:41
178 #, php-format
179 msgid "resolves to %s"
180 msgstr "løser til %s"
181
182 #: ../view/error/404.phtml:51
183 msgid "Exception"
184 msgstr "Unntak"