wiki:spotkanie3
Last modified 9 years ago Last modified on 05/09/11 10:07:13

TODO

 • przygotowanie prezentacji o przebiegu projektu - doświadczenia z technologią, z systemem zarządzania projektem, problemy, około 10 slajdów (na 06.06)
 • implementacja (na 06.06)
 • uzupełnienie części projektowej (na 23.05)
  • harmonogram
  • diagramy sekwencji (tam gdzie dzieje się coś ciekawego)
  • błędnie użyte kompozycje na diagramie klas (np. zależność pomiędzy Reservation a Client nie jest kompozycją)
  • na diagramie klas nie ma nic o historii wypożyczeń
  • opis implementacji (MVVM, ...)