wiki:UseCases
Last modified 9 years ago Last modified on 05/08/11 21:19:10

Przypadki użycia

Scenariusze przypadków użycia

Wypożyczalnia samochodów

Wyszukaj samochód

 • Stan początkowy - Użytkownik (klient) jest zalogowany do systemu
 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik przechodzi do wyszukiwania samochodów
  2. Użytkownik wprowadza dane (kompletne lub częściowe) dotyczące szukanego samochodu
  3. System stwierdza poprawność danych
  4. System wyszukuje samochody pasujące do wzorca
  5. System wyświetla listę wyszukanych samochodów
 • Ścieżki alternatywne
  3a. System stwierdza, że dane są niepoprawne (np. zły format)

Rezerwuj

 • Stan początkowy - Użytkownik (klient) jest zalogowany do systemu
 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik przechodzi do strony samochodu, który go interesuje (może w tym celu wykorzystać wyszukowanie samochodów).
  2. Samochód jest dostępny.
  3. Użytkownik przechodzi do rezerwacji.
  4. Samochód staje się tymczasowo niedostępny (na czas dokonywania rezerwacji).
  5. Użytkownik wypełnia formularz z odpowiednimi danymi i potwierdza chęć rezerwacji.
  6. System stwierdza poprawność danych.
  7. Rezerwacja zostaje zapisana w systemie jako rezerwacja czekająca na obsłużenie przez pracownika
 • Ścieżki alternatywne
  2a. Samochód jest niedostępny - użytkownik nie może przejść do rezerwacji
  6a. Użytkownik rezygnuje z rezerwacji - samochód staje się ponownie dostępny
  7a. System stwierdza, że dane są niepoprawne - powrót do punktu 6.

Sprawdź status rezerwacji

 • Stan początkowy - Użytkownik (klient) jest zalogowany do systemu
 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik przechodzi do listy rezerwacji.
  2. Użytkownik wybiera interesującą go rezerwację.
  3. System wyświetla szczegóły rezerwacji.

Anuluj rezerwację

 • Stan początkowy - Użytkownik (klient) jest zalogowany do systemu
 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik przechodzi do listy rezerwacji.
  2. Użytkownik wybiera interesującą go rezerwację.
  3. System wyświetla szczegóły rezerwacji.
  4. Użytkownik wybiera anulowanie aktualnie wyświetlanej rezerwacji
  5. System prosi o potwierdzenie.
  6. Użytkownik potwierdza.
  7. Rezerwacja zostaje usunięta z systemu.
 • Ścieżki alternatywne
  6a. Użytkownik rezygnuje z anulowania rezerwacji

Potwierdź rezerwację

 • Stan początkowy - Użytkownik (pracownik wypożyczalni) jest zalogowany do systemu
 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik przechodzi do widoku rezerwacji.
  2. Użytkownik wybiera nieobsłużoną rezerwację.
  3. System wyświetla szczegóły rezerwacji.
  4. Użytkownik stwierdza poprawność danych rezerwacji oraz dostępność samochodu.
  5. Użytkownik zatwierdza rezerwację
  6. Status rezerwacji w systemie zostaje zmieniony.
  7. System wysyła potwierdzenie do klienta, który dokonał rezerwacji.
 • Ścieżki alternatywne
  4a. Użytkownik stwierdza niepoprawność danych lub niedostępność samochodu - odrzucenie rezerwacji

Zarządzanie kontem

Załóż konto

 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik wypełnia formularz ze swoimi danymi
  2. Użytkownik zatwierdza formularz
  3. System stwierdza poprawność danych (m.in. dostępność loginu)
  4. Nowe konto zostaje utworzone
 • Ścieżki alternatywne
  3a. System odrzuca podane dane

Modyfikuj konto

 • Stan początkowy - Użytkownik jest zalogowany do systemu
 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik wybiera opcję zmiany danych lub hasła
  2. System wyświetla formularz zmiany danych
  3. Użytkownik wprowadza nowe dane i potwierdza chęć ich zmiany
  4. System stwierdza poprawność danych
  5. Dane związane z kontem zostają zmienione
 • Ścieżka alternatywna
  3a. Użytkownik rezygnuje z modyfikacji konta
  4a. System odrzuca podane dane

Usuń konto

 • Stan początkowy - Użytkownik jest zalogowany do systemu
 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik wybiera opcję usunięcia konta
  2. System prosi o potwierdzenie i wprowadzenie aktualnego hasła
  3. Użytkownik wprowadza aktualne hasło i potwierdza chęć usunięcia konta
  4. System stwierdza poprawność hasła
  5. Konto zostaje usunięte
 • Ścieżki alternatywne
  3a. Użytkownik rezygnuje z usuwania konta
  4a. System stwierdza, że hasło jest niepoprawne

Zarządzanie wypożyczalnią

Zarządzaj listą samochodów

 • Stan początkowy - Użytkownik (pracownik wypożyczalni) jest zalogowany do systemu
 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik przechodzi do listy samochodów
  2. Użytkownik wykonuje operację na liście samochodów
  3. System prosi o potwierdzenie operacji
  4. Lista zostaje zmodyfikowana

Wyświetl historię rezerwacji

 • Stan początkowy - Użytkownik (pracownik wypożyczalni) jest zalogowany do systemu
 • Ścieżka główna
  1. Użytkownik przechodzi do raportów
  2. Użytkownik określa jakiego typu raport go interesuje
  3. System przedstawia raport
 • Ścieżki alternatywne
  3a. System stwierdza, że przedstawienie raportu jest niemożliwe

Attachments