wiki:Harmonogram
Last modified 9 years ago Last modified on 05/23/11 13:18:53

Harmonogram

Iteracja 1.

  • Termin: 28.03.2011
  • Cel: Przygotowanie wizji projektu.

Iteracja 2.

  • Termin: 11.04.2011
  • Cel: Specyfikacja wymagań. Przygotowanie przypadków użycia (razem z ich scenariuszami).

Iteracja 3.

  • Termin: 09.05.2011
  • Cel: Projekt bazy danych i implementacji. Przygotowanie diagramu ERD (z opisami tabel i relacji między nimi). Przygotowanie projektu impementacji.

Iteracja 4.

  • Termin: 06.06.2011
  • Cel: Finalna wersja produktu.