wiki:GUIFlow
Last modified 9 years ago Last modified on 05/23/11 07:51:34

Diagram ekranów GUI

Poniższy diagram przedstawia wszystkie możliwe ekrany (widoki) występujące w aplikacji. Za pomocą strzałek zaznaczone są możliwe przejścia między nimi. Kolory ekranów i przejść reprezentują minimalny poziom uprawnień jaki musi posiadać użytkownik, aby mieć do nich dostęp.

Legenda:

- ekran startowy

- dostępne bez autoryzacji

- dostępne dla zwykłego użytkownika (klienta)

- dostępne dla pracownika

- dostępne dla osoby mającej uprawnienia do dodawania i usuwania pracowników

Prototyp ekranu

Poniżej przedstawiony jest prototypowy wygląd ekranu z zaznaczonym najważniejszymi funkcjami:

Attachments