wiki:ERD
Last modified 9 years ago Last modified on 05/09/11 18:43:59

Diagram związków encji (ERD)

Opis tabel i relacji między nimi

Cars

Wypożyczane samochody.

 • CarID - unikalny identyfikator samochodu w systemie
 • PricePerDay - cena za wypożyczenie na 24h
 • Available - czy samochód jest dostępny
 • Pozostałe kolumny - parametry pojazdu

Reservations

Rezerwacje. Aktualne i archiwalne.

 • ReservationID - unikalny identyfikator rezerwacji w systemie
 • TimeFrom, TimeTo - okres wypożyczenia
 • CarID (FK) - wypożyczany pojazd
 • ClientID (FK) - klient
 • EmployeeID (FK) - pracownik przyjmujący rezerwację
 • Status - PENDING (oczekująca na przyjęcie), ACCEPTED (przyjęta przez pracownika), READY (pojazd gotowy do odbioru), RENTED (pojazd wypożyczony), RETURNED (pojazd zwrócony)

Users

Użytkownicy systemu. Pracownicy i klienci.

 • UserID - unikalny identyfikator użytkownika w systemie
 • Username - nazwa użytkownika używana przy logowaniu się do systemu
 • Password - hash SHA-1 hasła używanego przy logowaniu się do systemu
 • LastLogin, LastIP - dane dotyczące ostatniego logowania do systemu
 • FirstName, Surname - imię i nazwisko

Employees

Użytkownicy-pracownicy.

Clients

Użytkownicy-klienci.


Users-Clients

Klient jest użytkownikiem i jest identyfikowany przez klucz obcy UserID.

Users-Employees

Pracownik jest użytkownikiem i jest identyfikowany przez klucz obcy UserID.

Reservations-Clients, Reservations-Cars

Z każdą rezerwacją związany jest klient który jej dokonuje oraz samochód, który klient chce wypożyczyć.

Reservations-Employees

Każda rezerwacja musi być zatwierdzona przez pracownika. Po zatwierdzeniu zmienia się status rezerwacji i zostaje przypisany pracownik za nią odpowiedzialny.

Attachments