wiki:ClassDiagrams
Last modified 9 years ago Last modified on 05/23/11 08:13:49

Diagram klas

Jest to bardziej szczegółowe spojrzenie na wcześniej przedstawioną architekturę.

Model

Znajdują się tu klasy będące obiektowym odwzorowaniem bazy danych. Każda klasa posiada swój odpowiednik w postaci odpowiedniej tabeli.

WCF

Usługa WCF operująca na obiektach bazodanowych. Wszelka logika biznesowa będzie umieszczona tutaj. Dana zwracane przez udostępnione metody będą gotowe do bezpośredniego wyświetlenia.

View Model

Model logiczny interfejsu użytkownika. Każda z klas wykorzystuje usługę CarRentalService? korzystając z klasy ServiceAgent? jako mechanizmu ukrywającego szczegóły działania proxy WCF. Podobieństwo ekranów zostało wykorzystane poprzez mechanizm dziedziczenia (część z nich ma wiele identycznych elementów interfejsu). Istnieje dokładnie jedna instancja każdej klasy (będącej liściem w hierarchii) odpowiadająca swojemu Widokowi. Metody są bezparametrowe ponieważ bezpośrednio korzystają z właściwości klasy. Wszystkie właściwości połączone są z odpowiadnimi elementami Widoku. Klasa ViewModelBase? zapewnia wspólną funkcjonalność w tym obszarze.

View

Klasy Widoków dziedziczące ze standardowego elementu GUI dostępnego w Silverlight (UserControl)

Attachments