wiki:uwagi
Last modified 9 years ago Last modified on 04/12/11 18:12:21

UWAGI

Klasy których będziecie używać to:

  • pl.edu.agh.administarcja.procmail.rules.NewFilter
  • pl.edu.agh.administarcja.procmail.rules.NewAutoreplayFilter

każda z nich ma metodę public void addRuleObserver(RuleObserver observer), która jest wołana po wciśnięciu przycisku finish

Zrobiłem też puste panele i dodałem do MainWindow

to chyba najważniejsze informacje, jak coś to piszcie maila, albo tutaj ;)