wiki:WikiStart
Last modified 8 years ago Last modified on 06/21/11 20:22:50

Aplikacja do zarządzania kontami projektowymi w infrastrukturze rozproszonej - projekt inżynierski

Tematyka projektu obejmuje stworzenie aplikacji sieci Web podzielonej na kilka modułów funkcjonalnych, umożliwiającej zarządzanie kontami projektowymi i przypisanymi zasobami w rozproszonej infrastrukturze serwerów. Konto projektowe jest zdefiniowane przez konto systemowe na fizycznym serwerze wraz z powiązanymi zasobami (systemy Trac, repozytoria SVN, bazy danych). Realizowany projekt powinien przewidywać możliwość integracji z nowymi instalacjami serwerów. System powinien być zorganizowany w sposób modułowy, aby było możliwe rozszerzanie jego funkcjonalności.

  • Autorzy: Maciej Dudek, Rafał Pysz
  • Opiekun pracy (klient): dr inż. Jacek Dajda
  • Prowadzący pracownię projektową (manager): dr inż. Marek Kisiel-Dorohinicki
  • Konsultacje z administratorami: Bartosz Czerwiński, Grzegorz Gunia

Dokumentacja

Milestones

Raporty z przeprowadzonych badań/prototypów

Notatki z rozmów