Git Repository Public Repository

ISBets21MAUBRY

URLs

Copy to Clipboard
 
3cf4057e97448d401b49261033b8ab566105944e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Accept=Onartu
Close=Itxi
CreateQuestion=Galdera sortu
ErrorEventHasFinished=Errorea\: Gertaera amaitu egin da
ErrorNumber=Errorea: Zenbaki positiboa sartu
ErrorQuery=Error\: Galdera sartu
ErrorQueryAlreadyExist=Error\: Galdera existitzen da 
Event=Gertaera
EventDate=Gertaera eguna
EventN=Gertaera#
Events=Gertaerak
ListEvents=Gertaera zerrenda
MainTitle=Apustuak
MinimumBetPrice=Apostu Min
NoEvents=Ez daude gertaerak
NoQueries=Ez daude galderak hurrengo gertaerako 
Price= Prezioa
Queries=Galderak
Query=Galdera
QueryCreated=Galdera sortuta
QueryQueries=Galderak kontsultatu
QueryN=Galdera#
SelectOption=Aukeratu
SelectedEvent=Galderak hurrengo gertaerarako
CreateEvent=Sortu gertaera
CreateForecast= Sortu Iragarpena
Show/EditProfile= Ikusi/Aldatu Perfila
ForecastN=Forecast\#
Forecast=Forecast
NoForecasts=Ez daude iragarpenik
SelectedQuestion=Galderako iragarpenak
MakeBet = Apustua egin
MainAdminGUI.jButtonCreateForecast.text = Iragarpena sortu
MainAdminGUI.jButtonQueryQuestions.text=Galderak ikusi
MainAdminGUI.buttonAdmin.text = Administrazioa
MainAdminGUI.buttonCloseEvent.text = Gertaera itxi
CloseBetGUI.lblNewLabel.text=Aukeratu emaitza\:
MainGUI.btnHistorial.text=Ikusi apustuen historia
MainGUI.lblSaldo=Kitapen
MainGUI.btnAnularApuesta.text=Baliogabetu apustua
ModificarDatosGUI.cancelar = Ezeztatu
ModificarDatosGUI.modificar = Aldatu
ModificarDatosGUI.guardar = Gorde
MainGUI.cargarSaldo = Saldoa kargatu

Commits for ISBets21MAUBRYeclipse-workspace/ISBets21MAUBRY/src/main/resources/Etiquetas_eus.properties

Diff revisions: vs.
Revision Author Commited Message
3cf405 ... porkipig Sun 16 May, 2021 19:27:29 +0000

IteraciĆ³n 3(VersiĆ³n sin idiomas)