Subversion Repository Public Repository

budzikDoc

This repository has no backups
This repository's network speed is throttled to 100KB/sec

@ HEAD
Entry Size Revision Updated
Dokumentacja projektu.docx 729.7K 17 Mon 03 Sep, 2012 16:19:00 +0000

Commits for budzikDoc/

Revision Author Commited Message
17 lukkam picture lukkam Mon 03 Sep, 2012 16:19:00 +0000

Wyłączona aktualizacja daty na stronie tytułowej.

16 lukkam picture lukkam Wed 11 Jul, 2012 21:32:53 +0000

Dodany brakujący obrazek.
Dopisane 2 zdania.
Dodane tytuły obrazków i tabel.

15 lukkam picture lukkam Wed 11 Jul, 2012 20:11:05 +0000

Wersja ostateczna.

14 lukkam picture lukkam Wed 11 Jul, 2012 14:37:05 +0000

Kolejne poprawki wypunktowania.

13 lukkam picture lukkam Wed 11 Jul, 2012 12:39:35 +0000

Dodany opis klasy Serializacja.

12 lukkam picture lukkam Tue 10 Jul, 2012 23:18:36 +0000

Drobne poprawki.

11 lukkam picture lukkam Tue 10 Jul, 2012 23:07:17 +0000

Zmienione formatowanie – wyjustowanie.
Poprawione style.

10 lukkam picture lukkam Tue 10 Jul, 2012 22:48:02 +0000

Poprawiony podział obowiązków w harmonogramie prac.

9 lukkam picture lukkam Tue 10 Jul, 2012 22:10:04 +0000

Poprawki wypunktowania.
Dodane hiperłącza w literaturze.

8 lukkam picture lukkam Tue 10 Jul, 2012 21:46:52 +0000

Poprawiona strona tytułowa.