initial commit
[namibia] / module / Application / language / pl_PL.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: ZendSkeletonApplication\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-07-05 22:17-0700\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-07-28 20:33+0100\n"
7 "Last-Translator: Łukasz Rodziewicz <lukasz@rodziewicz.com.pl>\n"
8 "Language-Team: ZF Contibutors <zf-devteam@zend.com>\n"
9 "Language: \n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Poedit-KeywordsList: translate\n"
14 "X-Poedit-Language: Polish\n"
15 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
16 "X-Poedit-Basepath: .\n"
17 "X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
18
19 #: ../view/layout/layout.phtml:6
20 #: ../view/layout/layout.phtml:33
21 msgid "Skeleton Application"
22 msgstr "Szkielet Aplikacji"
23
24 #: ../view/layout/layout.phtml:36
25 msgid "Home"
26 msgstr "Strona startowa"
27
28 #: ../view/layout/layout.phtml:50
29 msgid "All rights reserved."
30 msgstr "Wszelkie prawa zastrzeżone."
31
32 #: ../view/application/index/index.phtml:2
33 #, php-format
34 msgid "Welcome to %sZend Framework 2%s"
35 msgstr "Witaj w %sZend Framework 2%s"
36
37 #: ../view/application/index/index.phtml:3
38 #, php-format
39 msgid "Congratulations! You have successfully installed the %sZF2 Skeleton Application%s. You are currently running Zend Framework version %s. This skeleton can serve as a simple starting point for you to begin building your application on ZF2."
40 msgstr "Gratulacje! Z powodzeniem zainstalowałeś %sZF2 Skeleton Application%s. Aktualnie używasz Zend Framework w wersji %s. Ten szkielet może służyć jak prosty punkt startowy do budowy Twoich aplikacji na ZF2."
41
42 #: ../view/application/index/index.phtml:4
43 msgid "Fork Zend Framework 2 on GitHub"
44 msgstr "Forkuj Zend Framework 2 na GitHub'e"
45
46 #: ../view/application/index/index.phtml:10
47 msgid "Follow Development"
48 msgstr "Śledź prace programistyczne"
49
50 #: ../view/application/index/index.phtml:11
51 #, php-format
52 msgid "Zend Framework 2 is under active development. If you are interested in following the development of ZF2, there is a special ZF2 portal on the official Zend Framework website which provides links to the ZF2 %swiki%s, %sdev blog%s, %sissue tracker%s, and much more. This is a great resource for staying up to date with the latest developments!"
53 msgstr "Zend Framework 2 jest w trakcie aktywnych prac programistycznych. Jeśli jesteś zainteresowany śledzeniem jego rozwoju, istnieje specialny portal ZF2 na oficjalnej stronie Zend Framework na którym dostępne są linki do ZF2 %swiki%s, %sdev blog%s, %sissue tracker%s, oraz wiele więcej. Jest to świetne miejsce by śledzić najnowsze zmiany!"
54
55 #: ../view/application/index/index.phtml:12
56 msgid "ZF2 Development Portal"
57 msgstr "ZF2 Development Portal"
58
59 #: ../view/application/index/index.phtml:16
60 msgid "Discover Modules"
61 msgstr "Odkryj Moduły"
62
63 #: ../view/application/index/index.phtml:17
64 #, php-format
65 msgid "The community is working on developing a community site to serve as a repository and gallery for ZF2 modules. The project is available %son GitHub%s. The site is currently live and currently contains a list of some of the modules already available for ZF2."
66 msgstr "Społeczność pracuje nad stworzeniem społecznościowego serwisu który posłuży jako repozytorium i galeria dla modułów ZF2. Projekt wkrótce będzie dostępny na %son GitHub%s. Ta strona jest aktualnie online i udostępnia listę niektórych modułów dostępnych dla ZF2."
67
68 #: ../view/application/index/index.phtml:18
69 msgid "Explore ZF2 Modules"
70 msgstr "Odkryj Moduły ZF2"
71
72 #: ../view/application/index/index.phtml:22
73 msgid "Help &amp; Support"
74 msgstr "Pomoc &amp; Wsparcie"
75
76 #: ../view/application/index/index.phtml:23
77 #, php-format
78 msgid "If you need any help or support while developing with ZF2, you may reach us via IRC: %s#zftalk on Freenode%s. We'd love to hear any questions or feedback you may have regarding the beta releases. Alternatively, you may subscribe and post questions to the %smailing lists%s."
79 msgstr "Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy lub wsparcia podczas programowania na ZF2, możesz skontaktować się z nami via IRC: %s#zftalk w sieci Freenode%s. Z przyjemnością wysłuchamy wszelkich pytań lub sugestii które możesz mieć odnoście wydań beta. Alternatywnie, możesz zapisać się i wysłać pytanie na %smailing lists%s."
80
81 #: ../view/application/index/index.phtml:24
82 msgid "Ping us on IRC"
83 msgstr "Wyślij nam wiadomość na IRC"
84
85 #: ../view/error/index.phtml:1
86 msgid "An error occurred"
87 msgstr "Wystąpił błąd"
88
89 #: ../view/error/index.phtml:8
90 msgid "Additional information"
91 msgstr "Dodatkowe informacje"
92
93 #: ../view/error/index.phtml:11
94 #: ../view/error/index.phtml:35
95 msgid "File"
96 msgstr "Plik"
97
98 #: ../view/error/index.phtml:15
99 #: ../view/error/index.phtml:39
100 msgid "Message"
101 msgstr "Komunikat"
102
103 #: ../view/error/index.phtml:19
104 #: ../view/error/index.phtml:43
105 #: ../view/error/404.phtml:55
106 msgid "Stack trace"
107 msgstr "Stack trace"
108
109 #: ../view/error/index.phtml:29
110 msgid "Previous exceptions"
111 msgstr "Poprzedni wyjątek"
112
113 #: ../view/error/index.phtml:58
114 msgid "No Exception available"
115 msgstr "Brak dostępnego wyjątku"
116
117 #: ../view/error/404.phtml:1
118 msgid "A 404 error occurred"
119 msgstr "Wystąpił błąd 404"
120
121 #: ../view/error/404.phtml:10
122 msgid "The requested controller was unable to dispatch the request."
123 msgstr "Żądany kontroler nie mógł zmapować żądania."
124
125 #: ../view/error/404.phtml:13
126 msgid "The requested controller could not be mapped to an existing controller class."
127 msgstr "Żądany kontroler nie mógł być zmapowany na isteniejącą klasę kontrolera."
128
129 #: ../view/error/404.phtml:16
130 msgid "The requested controller was not dispatchable."
131 msgstr "Żądany kontroler nie mógł zostać zmapowany."
132
133 #: ../view/error/404.phtml:19
134 msgid "The requested URL could not be matched by routing."
135 msgstr "Żądany adres URL nie mógł zostać powiązany z routing'iem."
136
137 #: ../view/error/404.phtml:22
138 msgid "We cannot determine at this time why a 404 was generated."
139 msgstr "Nie możemy określić tym razem dlaczego wygenerowano błąd 404."
140
141 #: ../view/error/404.phtml:34
142 msgid "Controller"
143 msgstr "Kontroler"
144
145 #: ../view/error/404.phtml:41
146 #, php-format
147 msgid "resolves to %s"
148 msgstr "rozwiązuje na %s"
149
150 #: ../view/error/404.phtml:51
151 msgid "Exception"
152 msgstr "Wyjątek"
153